Privacybeleid

Privacybeleid Klassieke Kring:

De Klassieke Kring (hieronder verder gerefereerd als “KK”) is een studentenvereniging die veel belang hecht aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. Wij verwerken gegevens in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (GDPR).

Deze privacy policy heeft als doel aan te tonen hoe de KK omgaat met het verzamelen, bewaren en verwerken van gegevens, en kan te allen tijde worden geraadpleegd via de website van de KK. We raden u aan dit aandachtig te lezen.

Inschrijving

Aan het begin van het nieuwe academiejaar schrijven de leden zich in om deel uit te maken van de studentenvereniging. Hierbij verzamelen en verwerken we volgende persoonlijke identiteitsgegevens: voornaam en familienaam en e-mailadres, alsook volgende studiegegevens: studiejaar, studierichting en talencombinatie. Deze gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard in een Excel-bestand op een Google drive. 

Bij de inschrijving wordt de desbetreffende leden steeds gevraagd om een GDPR-formulier (conform de Europese GDPR-wetgeving, van toepassing vanaf 25 mei 2018) in te vullen en te ondertekenen. Op dit formulier geeft het desbetreffende lid aan of die ons de toestemming verleent om media/beeldmateriaal van hen te delen op social media. Het beeldmateriaal dat de KK deelt op haar socialmediakanalen is enkel van de leden die ons hiervoor hun toestemming verleenden via een GDPR-formulier.

Ook op het GDPR-formulier worden de leden om de volgende persoonsgegevens gevraagd:voornaam en familienaam en e-mailadres. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard op papier in één van de bewaarkasten van de kring.

Gebruik van persoonsgegevens

Aan de hand van ledeninschrijving alsook inschrijving voor deelname aan onze activiteiten verstrekt u ons persoonlijke gegevens. Deze worden bewaard en gebruikt en zijn enkel de persoonlijke gegevens die door u rechtstreeks zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te worden verwerkt.

De Klassieke Kring verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor praktische doeleinden: 
- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de   Klassieke Kring
- het versturen van nieuwsbrieven (en eventueel vacatures)

In geen enkel geval deelt de Klassieke Kring uw persoonsgegevens met derden, tenzij vooraf expliciet vermeld, met toestemming van de leden in kwestie, of wettelijk verplicht en toegestaan.

Beveiliging van persoonsgegevens

Om ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan neemt de KK gepaste veiligheidsmaatregelen. De gegevens worden bijgehouden op een gezamenlijke Google Drive waar enkel praesidiumleden de toegang toe hebben. Elk gebruik van de gegevens gebeurt met de nodige discretie en respect. Bij blijk van misbruik, wordt het praesidiumlid in kwestie gesanctioneerd. Praesidiumleden zijn steeds geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsrecht omtrent inzage/aanpassing/verwijderen van persoonsgegevens

Ingeschreven leden hebben steeds het recht om hun eigen persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Hiervoor kan u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@klassiekekring.be. 

Een ingeschreven lid heeft steeds het recht om bepaald(e) media/beeldmateriaal, waar zij zelf in vorkomen, van de socialmediakanalen van de KK te laten verwijderen. Hiervoor kunnen leden met ons contact opnemen via het volgende e-mailadres: info@klassiekekring.be. 

Ook voor oud-leden en niet-leden die hun persoonsgegevens met ons deelden voor deelname aan een activiteit georganiseerd door de KK is het bovenstaande geldig.

Contactformulier

Bij het invullen van het Contactformulier, te vinden op onze website, worden volgende persoonsgegevens gevraagd: Voornaam, Familienaam, e-mailadres.

De gedeelde gegevens en de inhoud van het bericht worden in geen enkel geval gedeeld met derden, tenzij expliciet gevraagd door de auteur van de inzending in kwestie.

Klachten

Voor klachten bij dit privacybeleid kan u steeds terecht op het volgende e-mailadres: info@klassiekekring.be. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen aan privacybeleid

De Klassieke Kring wordt het recht voorbehouden om haar privacybeleid te wijzigen. Indien dit het geval is wordt elk ingeschreven lid hiervan op de hoogte gebracht. 

Voor verdere vragen of verzoeken in verband met het pricavybeleid van de Klassieke Kring kan u steeds terecht op het volgende e-mailasres: info@klassiekekring.be. 

De laatste wijziging aan het privacybeleid van de Klassieke Kring werd gemaakt op 18 november 2021.